• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Rozpočet krajského sdružení Libereckého kraje 2011

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Liberecký kraj

Předkladatelé: Předsednictvo sdružení ve složení Petr Vyhnal, Pavel Klápště, Jaromír Vrbata

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Příjmy
Přiděleno z rozpočtu ČPS 1.000,- Kč
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2010 2.526,40 Kč
Příjmy celkem 3.526,40 Kč

————————————————————–

Výdaje
Rezerva předsednictva 700,- Kč
Propagace, pořádání akcí 2826,40 Kč
Výdaje celkem 3.526,40 Kč
Saldo rozpočtu 0,- Kč

Hlasování o rozpočtu: https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=87&t=7629

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.