• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Účetní výkazy ČPS k 31.10.2010

*rozvaha_analyticky10.pdf

*rozvaha_po_strediscich_analyticky10.pdf

*vysledovka_analyticky10.pdf

*vysledovka_po_strediscich_analyticky10.pdf

Vysvětlivky ke zkratkám ve výkazech: jsou zde nové zkratky

RP - republikové předsednictvo

VKS - volební kauce do senátu

RV - republikový výbor

KK - kontrolní komise

RK - rozhodčí komise

KCaI - Komise pro copyright a internet

KoSS - Komise pro otevřenou státní správu

KOP - Komise pro oblastní politiku

MO - mediální odbor

AO - administrativní odbor

TO - technický odbor

FO - finanční odbor

ZO - zahraniční odbor

Poznámky

 • Přijaté platby na účet v částce 500,- zaslané na členství a členy nejsou
  • Radek Hübl - uživatel Rado (přihláška Pardubický kraj) není člen ani RegP? - VYŘEŠENO
  • Jiří Janovský - uživatel Jiri Janovsky (přihláška Středočeský kraj) není člen ani RegP? - VYŘEŠENO
  • Rudolf Garejs - uživatel nenalezen (uhradil Patrik Timura - KvK)
  • Lenka Chylíková - uživatel nenalezen
  • 19.7.2010 - platba 300 Kč přes Českou poštu (kdo?, jaký kraj?) - VYŘEŠENO
  • 6.8.2010 - platba 500 Kč pod VS 130100 - beze jména (kdo z Prahy?)
 • V seznamu členů od AO jsou uvedeny zaplacené příspěvky, které v 2010 nedošly na účet
  • Jozef Kohút - 9.5.2010
  • Ing. martin Šviček - 30.4.2010
  • Radim Gál - 9.5.2010
 • Jan Podhajský - čerpání 50tis. na Facebook, vráceno o 4511.94,-Kč méně (!!!nalezena chyba při určování kurzu, nedoplatek činí pouze 645,- Kč, pp bankovní poplatky - řešíme)
 • K 31.8.2010 byly zaúčtovány platby PayPal
 • *MSK - výběr z účtu 7269,- Kč, doklady nebyly dodány, tím vznikl p.Ondřeji Polanskému, na kterého byla převedena uvedená částka, dluh ve výši 7269,- Kč * ………………………….. …………………….. ….. * Opatření - na základě nesrovnalostí při jednání s FO KS MSK byla převedena část zůstatku převyšující 100,-Kč vklad na centrální účet*

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.