• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Subjekt rozpočtu: KS Pardubický kraj Předkladatel: Mikuláš Ferjenčík - člen KS

(částky v tis. Kč)

Příjmy
Účelově určené příjmy 5
Volné příjmy 2,6
celkem 7,6
Výdaje
Rezerva předsednictva KS 1,5
Neurčené prostředky 6,1
Výdaje celkem 7,6
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.