• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozpočet Karlovarského kraje

Subjekt rozpočtu: Krajské sdružení Karlovarského kraje
Předkladatelé: Petr Třešňák

(Částky v tis. Kč)

Příjmy celkem 5.3
Účelově určené příjmy 3
Volné příjmy 2.3
Výdaje celkem 5.3
Rezerva předsednictva krajského sdružení 1
Neurčené prostředy 4.3
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.