• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Financni tym má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:horo [11.01.2019 13:44]
Lucie.Spacilova
fo:horo [11.01.2019 18:23] (aktuální)
Lucie.Spacilova
Řádek 37: Řádek 37:
 === § 4a Podepisování žádostí === === § 4a Podepisování žádostí ===
   - Žádost o proplacení se podepíše tak, že hospodář založí v [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​fo/​issues/​new|podatelně FO]] nové vlákno, jehož název bude ve tvaru "FO číslo žádosti/​rok název žádosti"​ a vysloví tam svůj souhlas s proplacením žádosti. ​   - Žádost o proplacení se podepíše tak, že hospodář založí v [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​fo/​issues/​new|podatelně FO]] nové vlákno, jehož název bude ve tvaru "FO číslo žádosti/​rok název žádosti"​ a vysloví tam svůj souhlas s proplacením žádosti. ​
-  - Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně ​FO existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna.+  - Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně ​FT existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna.
   - Žádosti nepodepsané hospodářem nebudou proplaceny.   - Žádosti nepodepsané hospodářem nebudou proplaceny.
  
Řádek 44: Řádek 44:
   - Všichni zodpovědní pracovníci mají přístup "ke čtení"​ do tabulky v příslušném adresáři https://​github.com/​pirati-byro/​transparence/​tree/​master/​odmeny/​.   - Všichni zodpovědní pracovníci mají přístup "ke čtení"​ do tabulky v příslušném adresáři https://​github.com/​pirati-byro/​transparence/​tree/​master/​odmeny/​.
   - Hospodář uděluje souhlas s vyplacením odměny vyplněním složky úkolové odměny v příslušném systému po kontrole vykázaných hodin a záznamu do průběžného úkolu, nebo ti, kteří mají příslušné oprávnění,​ vyplněním do tabulky v souboru odmeny.tsv v adresáři zmíněném výše vždy pro aktuální měsíc.   - Hospodář uděluje souhlas s vyplacením odměny vyplněním složky úkolové odměny v příslušném systému po kontrole vykázaných hodin a záznamu do průběžného úkolu, nebo ti, kteří mají příslušné oprávnění,​ vyplněním do tabulky v souboru odmeny.tsv v adresáři zmíněném výše vždy pro aktuální měsíc.
-  - Výplatu mezd provede finanční ​odbor jako sdílenou službu jménem příslušného odboru/​týmu. Za podklady pro výplatu mezd považuje finanční ​odbor data uvedená v příslušném adresáři aktuálního měsíce zmíněném výše. Žádost podá finanční ​odbor jako soubornou pro celou danou položku a jako přílohu doplní výčetku dodanou účetní firmou. +  - Výplatu mezd provede finanční ​tým jako sdílenou službu jménem příslušného odboru/​týmu. Za podklady pro výplatu mezd považuje finanční ​tým data uvedená v příslušném adresáři aktuálního měsíce zmíněném výše. Žádost podá finanční ​tým jako soubornou pro celou danou položku a jako přílohu doplní výčetku dodanou účetní firmou. 
-  - U lidí bez úkolové odměny vyplatí finanční ​odbor odměnu, neobdrží-li od vedoucího příslušného odboru/​týmu jiný pokyn ve lhůtě pro zapsání úkolové odměny podle metodiky (tj. do 5. dne následujícího měsíce).+  - U lidí bez úkolové odměny vyplatí finanční ​tým odměnu, neobdrží-li od vedoucího příslušného odboru/​týmu jiný pokyn ve lhůtě pro zapsání úkolové odměny podle metodiky (tj. do 5. dne následujícího měsíce).
   - Mzdy vyplývající ze zaměstnaneckých poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a smluv o výkonu funkce jsou vypláceny z příslušných rozpočtových položek daných odborů/​týmů. Stejně tak zákonné odvody.   - Mzdy vyplývající ze zaměstnaneckých poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a smluv o výkonu funkce jsou vypláceny z příslušných rozpočtových položek daných odborů/​týmů. Stejně tak zákonné odvody.
   - Daňovou a odvodovou agendu zpracovává účetní firma na základě smlouvy.   - Daňovou a odvodovou agendu zpracovává účetní firma na základě smlouvy.
Řádek 53: Řádek 53:
   - Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě ([[#​lhuty|§1 Lhůty]])   - Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě ([[#​lhuty|§1 Lhůty]])
   - Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční tým.   - Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční tým.
-  - Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu ​odboru ​poštou nejpozději do 15. ledna následujícího roku.+  - Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu ​týmu poštou nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
   - Doklad musí splňovat náležitosti,​ uvedené v [[/​fo/​doklady|Návodu pro vystavování a zasílání dokladů]]   - Doklad musí splňovat náležitosti,​ uvedené v [[/​fo/​doklady|Návodu pro vystavování a zasílání dokladů]]
  
 === § 6 Cizí měny === === § 6 Cizí měny ===
-  - Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční ​odbor dle skutečnosti.+  - Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční ​tým dle skutečnosti.
   - Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance). ​   - Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance). ​
   - Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti.   - Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti.
Řádek 70: Řádek 70:
 původce_page ​     : fo:start #adresa organizační složky, která předpis vydala původce_page ​     : fo:start #adresa organizační složky, která předpis vydala
 typ          : vyhláška #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut typ          : vyhláška #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut
-zkratka ​          : ​FO-HoRo #zkratka, pod kterou se předpis cituje+zkratka ​          : ​FT-HoRo #zkratka, pod kterou se předpis cituje
 zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh
 složka_page : fo:start # organizační složka odpovědná za činnost složka_page : fo:start # organizační složka odpovědná za činnost
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.