• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Finanční dary

Lidi, esli chcete pomoct plzeňskejm Pirátom, tak nám prosimvás přispějte ňákou malou částkou na naší krajskou volební kampaň v těchdle předčasnech volbách do Sněmovny.

Na našem bankovnim účtu najdete vopravdu všecky přímy a výdaje, no koukněte se sami, tudle to je.

Při darování mušíte uvest svou totožnost, to řiká zákon, jináč mušíme váš dar vodvest do státní kasy.

Dyš neuvedete údaje vo totožnosti nebo peníze dáte v bance přes pokladnu, mušíte nám ňák umožnit vaší identifikaci.
Vozvěte se nám, prosim, mailem nebo telefonem, nebo to vyplňte do tutoho formuláře dole.

Fyzická vosoba - vobčan, muší uvest svý méno a přímení, datum narození a adresu bydliště a PSČ.

Podnikatel muší uvest název firmy (živnostnící méno a přímení) a IČO.

Platební údaje

Kompletní seznam variabilních symbolů

Transparentní účet
Příspěvek na kampaň

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “příspěvek na kampaň”.

Zpráva pro příjemce

Only edit this fieldset if “Identifikace dárce” is set to “údaje vyplnim v poznámce při převodu”.

** DŮLEŽITÝ **

Do zprávy pro příjemce mušíte zapsat celý vaše jmeno, přesnou adresu a datum narození, u firmy název firmy a IČO.

Dyš tydele údaje neuvedete, budeme mušet váš dar vodvest do státní kasy.

Osobní údaje

Only edit this fieldset if “Identifikace dárce” is set to “údaje vyplnim hned”.

Osobní údaje neposkytujeme třetim stranam. V souladu se zákonem vás uvedeme v přehledu dárců ve výroční finanční zprávě.

G N B R L

Další způsoby darování

Banka Fio Na pobočce banky Fio můžete složit dar v hotovosti na náš účet. Výslovně přitom prosím bankéře požádejte, aby zanesl vaše údaje do systému (identifikace dárce). To se neděje automaticky a vaše dary se nám potom jeví jako anonymní. Ušetříte tím Pirátům práci. Chceme být absolutně transparentní.
Služba PayPal PayPalem lze zasílat dary pomocí průvodce zasláním daru PayPal. Dárce na účet PayPal průběžně zveřejňujeme na zvláštním seznamu PayPal – seznam dárců.

Související informace

Kde vaše peníze pomáhají?

Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.