• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Finanční dary

Chcete pomoci plzeňským Pirátům? Přispějte nám na volební kampaň v předčasných volbách do Sněmovny.

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.

Při darování vás prosíme o uvedení totožnosti. Jinak musíme váš dar odvést státu.

Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám vaši identifikaci tak, jak to vyžaduje zákon.
Ozvěte se nám, prosím, mailem nebo telefonem.

Fyzická osoba - občan, musí uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, včetně PSČ.

Podnikatel musí uvést název firmy (živnostníci jméno a příjmení) a IČO.

Platební údaje

Kompletní seznam variabilních symbolů

Transparentní účet
Příspěvek na kampaň

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “příspěvek na kampaň”.

Zpráva pro příjemce

Only edit this fieldset if “Identifikace dárce” is set to “údaje vyplním v poznámce při převodu”.

** DŮLEŽITÉ **

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím celé vaše jméno, přesnou adresu a datum narození, u firmy název firmy a IČO.

Pokud tyto údaje neuvedete, budeme muset váš dar odvést do státního rozpočtu.

Osobní údaje

Only edit this fieldset if “Identifikace dárce” is set to “údaje vyplním ihned”.

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. V souladu se zákonem vás uvedeme v přehledu dárců ve výroční finanční zprávě.

R K S A Y

Další způsoby darování

Banka Fio Na pobočce banky Fio můžete složit dar v hotovosti na náš účet. Výslovně přitom prosím bankéře požádejte, aby zanesl vaše údaje do systému (identifikace dárce). To se neděje automaticky a vaše dary se nám potom jeví jako anonymní. Ušetříte tím Pirátům práci. Chceme být absolutně transparentní.
Služba PayPal PayPalem lze zasílat dary pomocí průvodce zasláním daru PayPal. Dárce na účet PayPal průběžně zveřejňujeme na zvláštním seznamu PayPal – seznam dárců.

Související informace

Kde vaše peníze pomáhají?

Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
Template polozka not found. [Click here to create it]
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.