• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:analyticke_podklady [16.04.2021 07:46]
vojtech.pikal
fo:analyticke_podklady [10.09.2022 13:40] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Analytické podklady ====== +#redirect ft:analyticke_podklady
- +
-/* ~~REDIRECT>​https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1cRTCdWiqPxGDPW_ym54wHbzQfhQ0-ven-G0LNxPPFjA/​edit?​usp=sharing~~ */ +
- +
----- dataentry predpis ---- +
-původce_page ​     : fo:start #adresa organizační složky, která předpis vydala +
-typ          : pravidla #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : FO-AP #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-složka_page : fo:start # organizační složka odpovědná za činnost +
-adresáts ​   : hospodáři organizačních jednotek, republikové předsednictvo,​ krajská předsednictva # vymezení osob, jimž je návod určen +
----- +
- +
-Závazná analytické podklady [[https://​forum.pirati.cz/​oznameni-f595/​analyticke-podklady-oficialnim-podkladem-rozpoctu-2017-t35953.html#​p489130|vydané]] finančním odborem v souladu s [[https://​www.pirati.cz/​rules/​ropr#a_analyticke_podklady|§ 12a RoPr]] najdete na [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1cRTCdWiqPxGDPW_ym54wHbzQfhQ0-ven-G0LNxPPFjA/​edit?​usp=sharing|google disku]].+
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/analyticke_podklady.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 13:40 autor: vojtech.pikal