• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Ustavující fórum

Usnesení

Zápis

Club Hotel, Průhonice, ze dne 28. června 2009

Prezence Ustavujícího fóra (UF) České pirátské strany (ČPS) byla zahájena v 10 hod., probíhala do 10:45. V rámci prezence byli zároveň přijímání noví členové strany. K původním 6 členům strany, kteří podepsali návrh na registraci bylo přijato dalších 25 nových členů. Na UF se prezentovalo celkem 28 členů ČPS.

Ustavující fórum bylo zahájeno v 11 hodin zmocněncem Přípravného výboru Kamilem Horkým. Byla ustanovena mandátová a volební komise ve složení Pavel Černý, Mgr. Martin Červinka, Dalibor Záhora.

Volba předsedy

Po procedurálních a organizačních záležitostech byla zahájena volba předsedy ČPS. Kandidaturu na post předsedy oznámil Kamil Horký a Anežka Bubeníčková. Po jejich projevech a diskuzi bylo přistoupeno k volbě. Podmínky volby sdělil člen volební komise Pavel Černý. Volba probíhala tajným hlasováním. Po sečtení volebních lístků byl volební komisí konstatován tento výsledek:

Volby se zúčastnilo všech 28 přítomných kandidátů, počet platných hlasů 28, počet neplatných hlasů 0. Kamil Horký obdržel 23 hlasů, Anežka Bubeníčková obdržela 5 hlasů. Předsedou ČPS byl zvolen Kamil Horký.

Volba místopředsedů

Následovala volba místopředsedů. Kandidovali Anežka Bubeníčková, Ivan Bartoš, Pavel Hrnčíř, Jiří Kadeřávek, Jaroslav Kučera, Michael Polák, Ondřej Profant. Volba probíhala tajným hlasováním. Po sečtení volebních lístků byl volební komisí konstatován tento výsledek: Volby se zúčastnilo všech 28 přítomných kandidátů, počet platných hlasů 28, počet neplatných hlasů 0. Pořadí kandidátů:

 • Jiří Kadeřávek 21
 • Ivan Bartoš 20
 • Anežka Bubeníčková 20
 • Ondřej Profant 13
 • Jaroslav Kučera 11
 • Pavel Hrnčíř 8
 • Michael Polák 6

Na základě výsledků voleb, navrhl člen volební komise Pavel Černý, aby hlasování proběhlo jednokolově, protože to rozdělení hlasů umožňuje. Aklamací odsouhlaseno. Pavel Černý dále navrhl varianty řešení shodného počtu hlasů u druhého a třetího místopředsedy – los, nové hlasování, dohoda. Po diskuzi se Ivan Bartoš sám vzdává pozice druhého místopředsedy a přenechává ho Anežce Bubeníčkové. První místopředsedou strany je iniciátor jejího vzniku Jiří Kadeřávek, druhou místopředsedkyní se stává Anežka Bubeníčková, třetím místopředsedou Ivan Bartoš a čtvrtým místopředsedou je Ondřej Profant.

Předsednictvo České pirátské strany bylo tedy zvoleno takto:

 • Předseda: Kamil Horký, nar. 4. 2. 1979, Hořenice 17, 551 01 Jaroměř
 • 1. místopředseda: Ing. Jiří Kadeřávek, nar. 23. 8. 1970, Tvarožná 361, 664 05 Tvarožná
 • 2. místopředsedkyně: Anežka Bubeníčková, nar. 15. 9. 1986, Okružní 578, 252 64 Velké
 • Přílepy
 • 3. místopředseda: PhDr Ivan Bartoš, 20. 3. 1980, U Botiče 1390/3,140 00 Praha 4
 • 4. místopředseda: Ondřej Profant, nar. 2. 5. 1988, Šternberkova 1350/16, 170 00 Praha 7

Club Hotel, Průhonice, ze dne 28. června 2009

Pokračování po přestávce.

Krajská sdružení

Ve 13:45 vyhlásil předseda Kamil Horký volbu vedení krajských výborů. V krajích, které byly zastoupeny dostatečným počtem členů (minimálně 3 členové) si zvolili své předsedy a místopředsedy. Bylo ustaveno vedení následujících krajů: Moravskoslezský kraj:

 • Robert Adámek (předseda)
 • Ondřej Polanský (1. místopředseda)
 • Jiří Vontroba (2. místopředseda)
 • Radovan Trojančík (3. místopředseda)

Královehradecký kraj:

 • Pavel Černý (předseda)
 • Kamil Horký (1. místopředseda)
 • Pavel Hrnčíř (2. místopředseda)

Pardubický kraj:

 • Mikuláš Ferjenčík (předseda)
 • Jan Šafář (1. místopředseda)
 • Miroslav Kmínek (2. místopředseda)

Středočeský kraj a Praha:

 • Anežka Bubeníčková (předseda)
 • Ivan Bartoš (1. místopředseda)
 • Michael Polák (2. místopředseda)

Předseda ČPS Kamil Horký navrhl hlasovat o tom, aby byl oprávněn zmocnit zástupce z krajů k založením krajských organizaci.

Výsledek veřejné hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2

Volba republikového výboru

Ve volbě do Republikového výboru kandidovalo 10 kandidátů, Ondřej Polanský, Radovan Trojančík, Martin Brož, Tomáš Dratva, Václav Fořtík, Pavel Hrnčíř, Michael Polák, Jan Šafář Jiří Rezek, Jiří Vontroba.

Kamil Horký navrhl, aby bylo zvoleno v jednokolové volbě všech 10 kandidátů.

Výsledek veřejného hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 1.

Kamil Horký stanovuje jako další bod programu návrh na volební program ČPS. Návrh prezentuje Ondřej Polanský. Po diskuzi nad návrhem je odsouhlaseno, že volební program bude odložen na později.

Kamil Horký přednáší další hlavní cíle strany ohledně reformy autorského zákona a možnost zrušení výběru autorského poplatku z prázdných médií a ze všech zařízení, ze kterých jsou vybírány autorské poplatky. Podrobné rozpracování těchto návrhů bude dále řešeno prostřednictvím internetového fóra strany. Aklamací odsouhlaseno. Na program jednání byl vrácen návrh Ondřeje Polanského na vypracování Volebního programu ČPS. Podrobné rozpracování těchto návrhů bude dále řešeno prostřednictvím internetového fóra strany. Aklamací odsouhlaseno.

Na návrh člena ČPS se hlasuje o tom, zda bude ČPS vstupovat v předčasných volbách do Sněmovny Parlamentu ČR do volební koalice s dalšími politickými stranami. Souhlasíte s tím, aby ČPS vstupovala do volební koalice s dalšími politickými stranami?

Výsledek veřejného hlasování: pro 0, proti 27, zdržel se 0, nepřítomni 1. Kamil Horký navrhuje hlasovat o tom, aby ČPS prosazovala zmírnění trestního postihu za užívání a pěstování marihuany pro osobní potřebu, a to i z léčebných důvodů. Souhlasíte s tím, že ČPS je pro zmírnění postihů za pěstování a užívání marihuany a legalizaci marihuany pro léčebné účely?

Výsledek veřejného hlasování: pro 24, proti 2, zdržel se 1, nepřítomni 1. Kamil Horký přednáší další bod programu Omezování internetu státní správou. V diskuzi převládá názor, že případné kriminální jednání nelze řešit ne plošnou blokací internetu, ale výhradně konkrétními zásahy. Návrh na hlasování ČPS je proti jakémukoli filtrovaní Internetu.

Souhlasíte s tím, že ČPS je proti jakémukoli filtrovaní Internetu?

Výsledek veřejného hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 1. V půl páté je vyhlášena přestávka a příprava Republikového předsednictva na tiskovou konferenci. Od 16:45 probíhá tisková konference. Od 17 hodin pokračuje jednání UF. Kamil Horký zařazuje další bod programu Založení bankovního účtu ČPS.

Na návrh člena ČPS se projednává financování krajů. Po diskuzi se hlasuje o návrh usnesení v tomto znění: O použití finančních prostředků (vyjma členských prostředků) získaných krajskou organizací rozhoduje výhradně krajská organizace, které prostředky získala.

Výsledek veřejného hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 1.

Následuje hlasování o tom, zda má mít ČPS zřízen pouze jeden bankovní účet.

Chceme aby ČPS měla pouze jeden celostátní účet?

Výsledek veřejného hlasování: pro 24, proti 3, zdržel se 0, nepřítomni 1.

Následuje hlasování o částce, kterou mohou v hotovosti vybírat pověření členové strany.

Platby do výše 2000,- Kč mohou být prováděny v hotovosti, vyšší částky musí být řešeny bezhotovostním převodem přes bankovní účet ČPS.

Výsledek veřejného hlasování: pro 15, proti 2, zdržel se 4, nepřítomni 7.

Následuje hlasování o zmocnění předsednictva ve věci voleb.

„Republikové předsednictvo (RP) může činit všechny právní kroky nutné pro účast v předčasných volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR. RP může delegovat krajská předsednictva pro právní kroky nutné v daném kraji. Krajská sdružení jsou oprávněné sestavit kandidátky ve svém kraji. Republikový výbor (RV) může do jejich volby zasáhnout vyškrtnutím kandidáta z kandidátní listiny v případě odsouhlasení dvoutřetinovou většinou.

RV výbor může sestavit krajskou kandidátku v kraji, kde zatím není krajské sdružení.

Výsledek veřejného hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 7.

V 17: 45 ukončil Kamil Horký jednání Ustavujícího fóra České pirátské strany.

Dalibor Záhora Člen přípravného výboru

Kamil Horký Zmocněnec přípravného výboru

Ondřej Profant Člen přípravného výboru

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.