• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
 • @Koordinatori má oprávnění upravovat
 • @asistent strany má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zařazení nových členů

složka:
Administrativní odbor
adresát:
oblastní předsednictvo, administrativní odbor
stav:
aktuální

Do seznamu členů vkládá člena administrativní odbor na písemnou žádost předsednictva přijímajícího sdružení.

Administrativní odbor vás žádá o striktní dodržování, jelikož nedostatečně vyplněné přihlášky znemožňují řádné a včasné zařazení, z důvodů doptávání informací. Děkujeme

Přijímající předsednictvo

 • ověří, že člen vyplnil v přihlášce povinné údaje označené hvězdičkou,
 • zapíše do papírové přihlášky přijímající sdružení, vyplní rozhodné dny,
 • Datum podání přihlášky, je datum, kdy vám ji uchazeč o členství dal do ruky
 • Datum hlasování, je datum, kdy jste o něm hlasovali a přijali jej, nikdy není nižší než datum podání přihlášky
 • Datum platby, je datum, kdy se fyzicky připíšou peníze na stranický účet - ten naleznete zde: 2600643105/2010 a zde: Finanční odbor
 • uvede na přihlášku jména členů předsednictva, kteří při přijímání člena hlasovali PRO (ať už na fóru nebo na fyzickém setkání),
 • umožní krajskému koordinátorovi zanést údaje přijímaného člena do pomocné evidence členů,
 • po zaplacení členského příspěvku a zanesení údajů do evidence doručí sken přihlášky ve formátu PDF s názvem jmeno_prijmeni_KS_MS.pdf administrativnímu odboru. 1)
 • nástroj pro převod do pdf (pokud neumíte či nemáte možnost skenovat do pdf) naleznete zde: http://jpg2pdf.com/
 • pokud nemáte scanner, můžete fotit (pokud máte chytrý telefon) přímo mobilem do PDF přes aplikaci https://www.camscanner.com/user/download, je zde verze pro Android, Apple, Windows phone

Krajský koordinátor

 • může v případě dohody/pověření od PKS vykonat výše uvedené povinnosti Přijímajícího předsednictva
 • zanese údaje přijímaného člena (z části A a B přihlášky) do pomocné evidence členů

Administrativní odbor

 • ověří vyplnění všech povinných polí v přihlášce,
 • ověří zaplacení příspěvku,
 • zařadí člena do skupiny příslušného sdružení na internetovém fóru,
 • upraví v pomocné evidenci členů rozhodná data a změní status z RegP na Člen,
 • pošle novému členovi uvítací zprávu e-mailem.

Členská přihláška

Vytiskněte si více přihlášek k Pirátům a aspoň jednu vždy noste s sebou v peněžence. Nevíte, kdy se může hodit.

Vzor členské přihlášky Pirátů

Související návody

Související předpisy

1) Přechodný stav - než bude k dispozici zabezpečené úložiště, je třeba zaslat na prihlasky@pirati.cz výřez horní části skenu s údaji vyplňovanými přijímajícím předsednictvem a doplnit odkaz na profil dotyčného na fóru.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.