• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pokyny pro krajská sdružení

Při plnění úkolů je potřeba dodržovat Harmonogram pro krajské volby 2012.

Krajské fórum

 1. schvaluje volební program,
 2. sestavuje v primárních volbách kandidátní listinu podle pořadí hlasů nebo losem.

Krajské předsednictvo

 1. uspořádá alespoň 3 schůze pro tvorbu volebního programu, prezentaci kandidátů a primární volby,
 2. informuje o schváleném volebním programu a schválené kandidátní listině v podatelně republikového výboru,
 3. předá kandidátům kopii schváleného volebního programu a kopii demokratického minima,
 4. vytiskne prohlaseni_kandidata_krajske_volby_a4.pdf a rozstřihne uprostřed, nechá kandidáty prohlášení podepsat, okopíruje podepsaná prohlášení,
 5. odevzdá originály prohlášení spolu s vytištěnou kandidátní listinou registračnímu úřadu, kopie uschová.
 6. zřídí na internetovém fóru účet kandidátům, kteří ho ještě nemají, a zařadí je do skupiny registrovaní příznivci a pošle administrativnímu odboru žádost o změnu e-mailu kandidáta na jeho skutečný e-mail,
 7. pomáhá kandidátům připravovat prezentace kandidátů na webu.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.