• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ao:volby:kandidat [21.03.2013 18:01] (aktuální)
Michal Wagner vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Kandidát ======
 +{{ rp:​pid:​gman:​prohlaseni_kandidata.png?​300&​nolink}}
 +V roce 2012 se konají volby do zastupitelstev krajů. Česká pirátská strana se jich bude účastnit ve všech krajích.
  
 +Orientačně se můžete přihlásit zapsáním [[:​ao:​zajemci2012|do seznamu podle krajů]].
 +
 +===== Podmínky kandidatury =====
 +  * Do zastupitelstva kraje může kandidovat občan starší 18 let, který má trvalý pobyt v obci daného kraje.
 +  * Kandidovat za Piráty mohou [[ao:​clen|členové]] a [[ao:​navody:​priznivec|příznivci]]. ​
 +  * Kandidát se přihlásí krajskému sdružení a přijde na představovací schůze a na schůze, kde proběhnou primární volby.
 +  * Kandidát musí souhlasit s [[program:​minimum|demokratickým minimem]] a programem pro dané volby.
 +  * Kandidát si vytvoří profil na našem webu prostřednictvím jednoduchého [[lide:​new|průvodce]].
 +  * Kandidát vyplní [[rp:​pid:​gman:​sablony#​Prohlášení kandidáta|prohlášení kandidáta]] a předá ho příslušnému krajskému sdružení.
 +
 +=====BOX:​related =====
 +~~NOTOC~~
 +==== Krajské volby ====
 +  * [[ao/​volby/​volby2012]]
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.