• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
  • @Koordinatori má oprávnění upravovat
  • @asistent strany má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ao:start [14.06.2018 19:01]
Martin Kučera [Administrativní odbor]
ao:start [05.01.2019 23:57] (aktuální)
Bc. Vojtěch Pikal
Řádek 17: Řádek 17:
   *  c) organizace zasedání celostátního fóra – spolu s jeho organizátorem,​   *  c) organizace zasedání celostátního fóra – spolu s jeho organizátorem,​
   *  d) dohled nad důvěrností informací (§ 27) včetně ochrany osobních údajů ve straně a jejich poskytování oprávněným osobám,   *  d) dohled nad důvěrností informací (§ 27) včetně ochrany osobních údajů ve straně a jejich poskytování oprávněným osobám,
-  *  e) správa ​spisové služby, datové schránky, ​sbírky předpisů, podatelen, registru smluv, sbírky vzorů a šablon právních dokumentů, evidence lobbistických kontaktů,​ +  *  e) správa sbírky předpisů.
-  *  f) plnění archivačních povinností podle zákona o archivnictví,​ +
-  *  g) poskytování informací (dokumentů) na celostátní úrovni.+
  
 (3) Administrativní odbor má následující další kompetence: (3) Administrativní odbor má následující další kompetence:
-  *  a) dohled na provoz sídla strany, +  *  a) dohled na administrativní přípravu voleb na celostátní úrovni, 
-  *  b) dohled na administrativní přípravu voleb na celostátní úrovni, +  *  ​b) obsazování okrskových volebních komisí, 
-  *  ​c) obsazování okrskových volebních komisí, +  *  ​c) tiskopis členské přihlášky a formulář registrovaného příznivce.
-  *  ​d) smluvní vzory a jiné právní dokumenty,​ +
-  *  e) vydávání osvědčení navenek (§ 31), +
-  *  f) administrativní podpora činnosti strany a oblastních sdružení,​ +
-  *  g) tiskopis členské přihlášky a formulář registrovaného příznivce. +
- +
- +
  
 <columns 100% t 50% t -> <columns 100% t 50% t ->
 <​html><​h2>​Správa a evidence</​h2></​html>​ <​html><​h2>​Správa a evidence</​h2></​html>​
   * **[[informacni_systemy|Evidence všech informačních systémů]]**   * **[[informacni_systemy|Evidence všech informačních systémů]]**
-  * [[https://​forum.pirati.cz/​celostatni-forum-g47.html|Seznam členů]]+  * [[https://​forum.pirati.cz/​memberlist.php?​g=47&​mode=group|Seznam členů]]
   * [[:​regiony:​list|Evidence oblastních sdružení]]   * [[:​regiony:​list|Evidence oblastních sdružení]]
   * [[ao:​terminy|Termíny pro volby a zasedání]]   * [[ao:​terminy|Termíny pro volby a zasedání]]
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.