• @cen_ao has delete permissions
  • @asistent_strany has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Přihláška člena

Tato stránka je pracovní a nejde o skutečnou přihlášku.

Údaje označené * jsou povinné.

Část A (tyto údaje lze v zájmu transparence politické strany zveřejnit)

Trvalý pobyt:

Kontaktní údaje:

Část B (tyto údaje slouží pro interní potřeby Pirátů a jejich členů)
Část C (tyto údaje jsou přístupné jen pověřeným osobám)

Zavazuji se dodržovat stanovy České pirátské strany a podporovat její programové cíle uvedené v čl. 2 stanov.

Prohlašuji, že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s jejich zpracováním.

P J Q L O
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.