• @cen_ao has delete permissions
  • @asistent_strany has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Šablony pro předsedající

Zde umisťujme šablony pro předsedající CF/RV, aby jsme trošku unifikovali styl zápisů.
Nevyhovuje mě varianta „neformátovat“, proto prosím ponechte šablony v „note tip“ tagu.

Šablona: Hlavička zápisu jednání

Předmět:
Čas:
Způsob:
Skrutátor:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:

XX
XX
XX
XX
Řádným svoláním
XX
XX
XX
ZDE

Šablona: Výsledky hlasování


Hlasování o X
PRO X hlasů
PROTI X hlas
ZDRZELI SE X hlasy

Návrh byl přijat

Šablona: Jmenné hlasování/volba

Věcné hlasování o návrhu usnesení
Zdeněk Štěpánek pro Ondřej Kotas pro
Mikuláš Ferjenčík pro Ondřej Profant pro
Ivan Bartoš pro Jiří Kadeřávek pro
Petr Kopač pro Ivo Vašíček pro
Petr Třešnák pro Ondřej Kallasch zdržuje se
Michal Havránek pro Róbert Čuma pro
Patrik Doležal nepřítomen Petr Kopečný proti
Lukáš Findeis pro Jakub Michálek pro
Libor Špaček pro Lukáš Nový zdržuje se
Lukáš Černohorský zdržuje se
Výsledky hlasování
Pro X členů
Proti X členů
Zdrželo se X členů


Návrh byl přijat

Šablona: RV SZ - oznamení

Vážení členové republikového výboru,

dne 12.3.2013 bude zahájeno hlasování v následujícím jednání:

[url=https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-2-2013-hlasovani-o-programovem-bodu-svoboda-podnikani-t15995.html]RV 2/2013 Hlasování o programovém bodu - Svoboda podnikání[/url]

s pozdravem

Šablona: Hlasování RV

[shrnuti]Usnesení: Republikový výbor schvaluje návrh předlohy programového bodu[/shrnuti]

[url=]Oznámení hlasování[/url] [url=]Důvodová zpráva[/url] Členové republikového výboru hlasují přímo, osobně a veřejně. Hlasování probíhá [b]absolutní většinou[/b] přítomných (zdržení se je „hlas proti“) a bude probíhat od 12.3.2013 do

14.3.2013 SZ zaslána 9.3.2013

Hlasujte prosím příspěvkem „pro návrh“/„proti návrhu“/„zdržuji se“ v tomto vlákně.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.