• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ao:pravidla:zulip [15.09.2022 19:47]
vojtech.pikal [§ 4 Správa]
ao:pravidla:zulip [16.09.2022 07:52] (aktuální)
vojtech.pikal stará verze byla obnovena (15.09.2022 19:47)
Řádek 27: Řádek 27:
 (3) **Názvy kanálů** by se měli odpovídat názvům svých týmů. V případě celostranických orgánů a týmů používáme celý název. Pro oblastní sdružení název sdružení((Toto je třeba prakticky prozkoušet a prodiskutovat s kraji)). Podřízené týmy si vytvářejí kanály s názvem nadřízeného a podřízeného týmu, oddělené pomlčkou. Pro úsporu lze u dlouhých názvů kanálů le použít zkratku. Například:​ [[https://​zulip.pirati.cz/#​narrow/​stream/​280-Republikov.C3.BD-v.C3.BDbor---jednatel.C3.A9|Republikový výbor - Jednatelé]],​ [[https://​zulip.pirati.cz/#​narrow/​stream/​522-RV---programov.C3.A1-skupina|RV - Programová skupiny]] nebo [[https://​zulip.pirati.cz/#​narrow/​stream/​404-KS-Vyso.C4.8Dina---Kultura|KS Vysočina - Kultura]]. Pokud m8 jeden tým více podtýmů/​kanálů je třeba držet jednotnou strukturu názvů, kvůli dohledatelnosti. (3) **Názvy kanálů** by se měli odpovídat názvům svých týmů. V případě celostranických orgánů a týmů používáme celý název. Pro oblastní sdružení název sdružení((Toto je třeba prakticky prozkoušet a prodiskutovat s kraji)). Podřízené týmy si vytvářejí kanály s názvem nadřízeného a podřízeného týmu, oddělené pomlčkou. Pro úsporu lze u dlouhých názvů kanálů le použít zkratku. Například:​ [[https://​zulip.pirati.cz/#​narrow/​stream/​280-Republikov.C3.BD-v.C3.BDbor---jednatel.C3.A9|Republikový výbor - Jednatelé]],​ [[https://​zulip.pirati.cz/#​narrow/​stream/​522-RV---programov.C3.A1-skupina|RV - Programová skupiny]] nebo [[https://​zulip.pirati.cz/#​narrow/​stream/​404-KS-Vyso.C4.8Dina---Kultura|KS Vysočina - Kultura]]. Pokud m8 jeden tým více podtýmů/​kanálů je třeba držet jednotnou strukturu názvů, kvůli dohledatelnosti.
  
-(4) **Tajné kanály** mohou zakládat pouze moderátoři a to pouze na základě dostatečného důvodu((viz [[https://​wiki.pirati.cz/​rules/​or#​otevrene_jednani|§ 26 (3) OŘ]])), proč má být komunikace nepřístupná všem členům a registrovaným příznivcům strany.((Typickými důvody mohou být práce s osobními údaji, důvěrnými skutečnostmi,​ kybernetická bezpečnost či práce s politicky a mediálně citlivými tématy.)) Každý tajný kanál musí mít uveden ​důvod pro založení a svého aktuálního ​hlavního moderátora ​v tématu "​Důvod",​ které ​nesmí ​obsahovat další diskuzi. Je zodpovědností hlavního moderátora tajného kanálu, aby se diskuze držela v mezích důvodu a aby seznam odběratelů kanálu byl aktuální vzhledem ke členům týmu.+(4) **Tajné kanály** mohou být zakládány ​pouze na základě dostatečného důvodu((viz [[https://​wiki.pirati.cz/​rules/​or#​otevrene_jednani|§ 26 (3) OŘ]])), proč má být komunikace nepřístupná všem členům a registrovaným příznivcům strany.((Typickými důvody mohou být práce s osobními údaji, důvěrnými skutečnostmi,​ kybernetická bezpečnost či práce s politicky a mediálně citlivými tématy.)) Každý tajný kanál musí mít uveden ​__důvod pro založení__ ​a svého aktuálního ​__hlavního moderátora__ ​v tématu "​Důvod",​ které ​nemá obsahovat další diskuzi. Je zodpovědností hlavního moderátora tajného kanálu, aby se diskuze držela v mezích důvodu a aby seznam odběratelů kanálu byl aktuální vzhledem ke členům týmu.
  
 (5) Kanály které umřely, neplní svůj účel, nebo hrubě nesplňují organizační náležitosti,​ zejména odst. (3) a (4), mohou mohou administrátoři bez dalšího smazat (viz § 1 odst. (3)).  (5) Kanály které umřely, neplní svůj účel, nebo hrubě nesplňují organizační náležitosti,​ zejména odst. (3) a (4), mohou mohou administrátoři bez dalšího smazat (viz § 1 odst. (3)). 
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/zulip.txt · Poslední úprava: 16.09.2022 07:52 autor: vojtech.pikal