• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Hromadné zprávy

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Spam
zásadní:
ne

K provedení jednacího řádu v prostředí internetového fóra vyhlašuje administrativní odbor v souladu s §5(2) ZřKO následující pravidla pro posílání e-mailů a soukromých zpráv na celostátní fórum:

  1. Zákaz hromadných zpráv. Posílání hromadných soukromých zpráv a hromadných e-mailů členům celostátního fóra a registrovaným příznivcům je vyhrazeno členům republikového předsednictva, vedoucím odborů, vedoucímu kanceláře strany, nebo jimi pověřeným osobám. Ostatní mohou v odůvodněných případech předem požádat vedoucího administrativního odboru nebo jinou oprávněnou osobu. Zneužití této funkce se považuje za hrubé porušení pravidel fóra a postihuje se podle pravidel fóra.
  2. Rozesílání členských podnětů. Členský podnět, který získá aspoň stanovený počet hlasů v příslušném fóru, rozešle na žádost člena administrativní odbor všem členům strany v e-mailu jako členskou iniciativu s odkazem na dané vlákno, a to nejpozději do jednoho týdne od žádosti. Stanovený počet hlasů se pro účely tohoto pravidla určí jako polovina z počtu členů potřebných pro podání návrhu na zahájení jednání1). Toto pravidlo se nevztahuje na členské podněty nesplňující kvality přijatelného návrhu dle § 4(1) JdŘ.
  3. Tato ustanovení platí přiměřeně i pro posílání hromadných zpráv členům oblastních fór a registrovaným příznivcům oblastních sdružení. Rozesílání provádí oblastní administrativní odbor, pokud je ustaven, oblastní předsednictvo, nebo jím pověřená osoba (např. KoKS).
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.