• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Hromadné zprávy

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Spam
zásadní:
ne

K provedení jednacího řádu v prostředí internetového fóra vyhlašuje administrativní odbor v souladu s §5(2) ZřKO následující pravidla pro posílání e-mailů a soukromých zpráv na celostátní fórum:

  1. Zákaz hromadných zpráv. Posílání hromadných soukromých zpráv a hromadných e-mailů členům celostátního fóra a registrovaným příznivcům je vyhrazeno členům republikového předsednictva a vedoucím odborů. Ostatní mohou v odůvodněných případech předem požádat vedoucího administrativního odboru nebo jinou oprávněnou osobu. Zneužití této funkce se považuje za hrubé porušení pravidel fóra a trestá se podle pravidel fóra.
    Toto ustanovení platí adekvátně i pro posílání hromadných zpráv členům oblastních fór a reg. příznivcům oblastních sdružení.
  2. Rozesílání členských podnětů. Členský podnět, který získá aspoň stanovený počet hlasů v příslušném fóru, rozešle na žádost člena administrativní odbor všem členům strany v e-mailu jako členskou iniciativu s odkazem na dané vlákno, a to nejpozději do jednoho měsíce od žádosti. Stanovený počet hlasů se pro účely tohoto pravidla vypočítá jako odmocnina z počtu členů strany zaokrouhlená nahoru na celé číslo. Toto pravidlo se nevztahuje na členské podněty nesplňující kvality přijatelného návrhu dle § 4(1) JdŘ.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.