• @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Prováděcí vyhláška k zařazování členů

stav:
Aktuální k 2017-02-16
původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Prih
zásadní:
ne
Pojem Přihláška:
Do seznamu členů vkládá člena administrativní odbor na písemnou žádost předsednictva přijímajícího sdružení. Přihláškou se rozumí uvedená písemná žádost.
Vzor přihlášky se upravuje dle aktuálních potřeb. Přihláška uvedená v této vyhlášce je vždy platná a aktualizovaná .
Aktuální vzor členské přihlášky Pirátů. 04-10-2017

Člen

dle Stanov Pirátů vyplní

 • osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
 • zda se v minulosti ucházel o členství v České pirátské straně a zda byl jejím členem,
 • zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
 • zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
 • zda je trestně stíhán.

Přijímající předsednictvo

 • ověří, že člen vyplnil v přihlášce povinné údaje označené hvězdičkou
 • zapíše do papírové přihlášky přijímající sdružení, vyplní rozhodné dny:
  • datum podání přihlášky
  • datum hlasování
  • datum platby
 • uvede na přihlášku jména členů předsednictva, kteří při přijímání člena hlasovali PRO
 • po zaplacení členského příspěvku doručí sken přihlášky ve formátu PDF s názvem jmeno_prijmeni_KS_MS.pdf administrativnímu odboru

Krajský koordinátor

 • v případě dohody/pověření od PKS může vykonat uvedené povinnosti Přijímajícího předsednictva
 • zanese přijímaného člena do pomocné evidence členů (dále jen „Databáze“)

Administrativní odbor

 • ověří vyplnění všech povinných polí v přihlášce,
 • ověří zaplacení příspěvku,
 • zařadí člena do skupiny příslušného sdružení na internetovém fóru,
 • upraví v Databázi rozhodná data a změní status z RegP na Člen,
 • pošle novému členovi uvítací zprávu e-mailem.

Související návody

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.