• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla k zařazování členů

stav:
Aktuální k 2020-04-12
původce:
Administrativní odbor
typ:
pravidla
zkratka:
AO-Prih
zásadní:
ne
stav:
staré
Pojem Přihláška:

Do seznamu členů vkládá člena administrativní odbor na písemnou žádost předsednictva přijímajícího sdružení. Přihláškou se rozumí uvedená písemná žádost.

Vzor přihlášky se upravuje dle aktuálních potřeb. Přihláška uvedená v této vyhlášce je vždy platná a aktualizovaná.

Aktuální vzor členské přihlášky Pirátů. 04-10-2017

Žadatel o členství

Dle Stanov Pirátů vyplní členskou přihlášku, dle vzoru přihlášky nebo do formuláře na Pirátském Profilu

 • osobní údaje, které jsou předmětem evidence a jsou na vzoru přihlášky označeny hvězdičkou,
 • zda se v minulosti ucházel o členství v České pirátské straně a zda byl jejím členem,
 • zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
 • zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
 • zda je trestně stíhán.

Zaregistruje se na internetovém fóru, přihlásí se Pirátskou identitou do aplikace Osobní profil a požádá o ověření totožnosti a členství.

Přijímající předsednictvo

 • ověří, že člen vyplnil v přihlášce povinné údaje označené hvězdičkou, a zkontroluje pravdivost údajů z části A dle dokladu totožnosti
 • ověří totožnost člena v aplikaci Chobotnice
 • zapíše do papírové přihlášky přijímající sdružení, vyplní rozhodné dny:
  • datum podání přihlášky
  • datum hlasování
 • uvede na přihlášku jména členů předsednictva (včetně jejich podpisů - neplatí pro přijetí na fóru), kteří při přijímání člena hlasovali PRO
 • pokud nedošlo k vyplnění přihlašky v aplikaci profil.pirati.cz, umožní krajskému koordinátorovi zanést údaje z přihlášky do aplikace Chobotnice
 • uloží originál přihlášky na bezpečném místě. A do 30 dní od vzniku členství doručí osobně originál papírové přihlášky do sídla Kanceláře strany. Nebo ji bude dočasně ukládat u krajského koordinátora, který ji na výzvu předá v určeném termínu Kanceláři strany.

Krajský koordinátor

 • v případě dohody/pověření na základě usnesení předsednictvem, může vykonat některé z uvedených povinností, Přijímajícího předsednictva,
 • v případě vyplnění přihlášky jinak než prostřednictvím aplikace profil.pirati.cz zanese žadatele o členství do Chobotnice,
 • nahraje na úložiště přihlášky vyplněnou a podepsanou přihlášku ve formátu PDF (ve tvaru Jméno_Příjmení_KS_MS),
 • vytvoří podání v podatelně Redmine administrativa, ve frontě Členské přihlášky,
 • originál papírové verze přihlášky po pověření předsednictvem archivuje na bezpečném místě, až do předání Kanceláři strany.

Administrativní odbor

 • ověří vyplnění všech povinných polí v přihlášce,
 • ověří zaplacení příspěvku,
 • dokončí přijetí v systému Chobotnice a změní status na Člen,
 • uzavře podání v podatelně Redmine
 • pošle novému členovi uvítací zprávu e-mailem.

Související návody


Na tento předpis odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/prihlaska.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 12:57 autor: vojtech.pikal