• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Prováděcí vyhláška k zařazování členů

stav:
Aktuální k 2019-10-04
původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Prih
zásadní:
ne
Pojem Přihláška:
Do seznamu členů vkládá člena administrativní odbor na písemnou žádost předsednictva přijímajícího sdružení. Přihláškou se rozumí uvedená písemná žádost.
Vzor přihlášky se upravuje dle aktuálních potřeb. Přihláška uvedená v této vyhlášce je vždy platná a aktualizovaná .
Aktuální vzor členské přihlášky Pirátů. 04-10-2017

Člen

Dle Stanov Pirátů vyplní

 • osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
 • zda se v minulosti ucházel o členství v České pirátské straně a zda byl jejím členem,
 • zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
 • zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
 • zda je trestně stíhán.

Zaregistruje se na internetovém fóru, přihlásí se Pirátskou identitou do aplikace Kdo je kdo a požádá o ověření identity.

Přijímající předsednictvo

 • ověří, že člen vyplnil v přihlášce povinné údaje označené hvězdičkou, a zkontroluje pravdivost údajů z části A dle dokladu totožnosti
 • ověří identitu člena v aplikaci Kdo je kdo
 • zapíše do papírové přihlášky přijímající sdružení, vyplní rozhodné dny:
  • datum podání přihlášky
  • datum hlasování
  • datum platby
 • uvede na přihlášku jména členů předsednictva,(včetně jejich podpisů - neplatí pro přijetí na fóru) kteří při přijímání člena hlasovali PRO
 • uloží originál přihlášky na bezpečném místě. A do 30 dní od vzniku členství doručí osobně originál papírové přihlášky Kanceláři strany. Nebo ji bude dočasně ukládat u krajského koordinátora, který ji na výzvu předá v určeném termínu Kanceláři strany.

Krajský koordinátor

 • v případě dohody/pověření od PKS může vykonat některé z uvedených povinností Přijímajícího předsednictva
 • zanese přijímaného člena do pomocné evidence členů (dále jen „Databáze“)
 • zašle Administrativnímu odboru, v kopii se členy příjímajícího předsednictva sken části prihlášky (část pro předsednictvo), na mail prihlasky@pirati.cz, ve formátu PDF a tvaru: Jméno_Příjmení_KS_MS
 • originál papírové verze přihlášky po pověření předsednictvem archivuje na bezpečném místě, až do předání Kanceláři strany

Administrativní odbor

 • ověří vyplnění všech povinných polí v přihlášce,
 • ověří zaplacení příspěvku,
 • zařadí člena do skupiny příslušného sdružení na internetovém fóru,
 • upraví v Databázi rozhodná data a změní status z RegP na Člen,
 • změní v aplikaci Kdo je kdo status na Člen,
 • pošle novému členovi uvítací zprávu e-mailem.

Související návody

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.