• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Okrskové volební komise

Osobní údaje pro delegace do okrskových volebních komisí byly zaslány členům skupiny Odbor - administrativni ve formátu Open Document Spreadsheet. Tyto osobní údaje je přísně zakázáno dále užívat jinak, než je zde stanoveno.

Postup pro přípravu seznamů

Pověřená osoba připraví a odešle dopisy pro jednotlivé obce ve svém kraji následujícím způsobem:

Krok 1: Kontrola počtu členů

Pověřená osoba zkontroluje, že na žádném seznamu v kraji nechceme do dané obce delegovat více lidí než je počet volebních komisí v této obci, který lze zjistit na stránce ČSÚ. V případě, že se přihlásilo více zájemců, tyto zájemce se pokusí kontaktovat a situaci vyřešit, nebo je přeřadí do jiné blízké obce či je uvede jako náhradníky.

Krok 2: Příprava dopisů se seznamy

Pověřená osoba připraví pro každou obec, do které má být delegován aspoň jeden člen okrskové volební komise, jeden dopis se seznamem delegovaných členů. (Nové dokumenty prosím vytvářejte úpravou Šablonu delegace.)

V každém dopise je potřeba vyplnit (ostatní údaje neměňte)

  • obec (v záhlaví dopisu) a
  • seznam všech lidí, kteří mají být delegováni do dané obce.

Pověřená osoba uloží každý dopis pod číslem datové schránky, který pro danou obec najde na portálu veřejné správy, ve formátech ODT a vedle toho i PDF.

Krok 3: Odeslání složky s dopisy

Pověřená osoba zašle všechny dopisy se všemi lidmi v daném kraji v komprimované složce Nejaky_kraj.zip1) na e-mail jakub.michalek@pirati.cz s předmětem „OVK“.

Krok 4: Vyrozumění o delegaci

Pověřená osoba vyrozumí každého delegovaného člena okrskové volební komise o úspěšném odeslání seznamu starostovi, případně o změnách, které bylo nutné učinit nebo o tom, že není v dané okrskové komisi členem, ale pouze náhradníkem (pro posílání e-mailu vycházejte ze vzoru na této stránce).

Vyrozumění více osob jedním e-mailem je třeba bezpodmínečně provést tak, aby ostatní adresáti neviděli seznam uživatelů. Pošlete proto e-mail jako skrytou kopii (návod).

Termín pro odeslání dopisů administrativnímu odboru je 9. září 2012.
Administrativní odbor delegace rozešle dne 10. září do datových schránek obcí.

Vzory e-mailů

Výzva k doplnění údajů

Subject: Doplnění údajů pro delegaci do okrskové volební komise

Dobrý den,

děkuji za zájem být za Českou pirátskou stranu v okrskové volební komisi
ve volbách do zastupitelstva kraje konaných 12.-13. října 2012.

Zjistili jsme, že jste při registraci neuvedli úplné údaje, které zákon 
vyžaduje.

Neúplné údaje: 
  * Rodné číslo (chybí nebo má špatný formát)

Pokud máte zájem být delegováni do okrskové volební komise, pošlete nám 
prosím přesné údaje v odpovědi na tuto zprávu nejpozději do pondělí 
10. září 20 hodin. Pak již delegace nebude možná.

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely delegace do okrskové volební
komise, nebudeme je předávat nikomu dalšímu a následně je smažeme.

S pozdravem

Jakub Michálek
pověřený vedoucí administrativního odboru

P.S.: Také nesouhlasíme s uváděním rodných čísel, ale zákon bohužel 
tuto podmínku vyžaduje.

-- 

Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů
www.pirati.cz

--
§ 17 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů:
Delegováním členů [okrskové volební komise] se rozumí doručení jejich 
seznamu starostovi; seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo 
a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud jste se neregistrovali do okrskové volební komise na stránce 
http://pirati.cz/ao/ovk, k této zprávě prosím nepřihlížejte.

Vyrozumění o delegaci do okrskové volební komise

Údaje upravte podle sebe.

Subject: Vyrozumění o delegaci do okrskové volební komise

Dobrý den,

děkuji za zájem být za Českou pirátskou stranu v okrskové volební komisi
ve volbách do zastupitelstva kraje konaných 12.-13. října 2012.

Dopis s delegací jsme odeslali datovou schránkou starostovi/starostce 
obce, kterou jste uvedli v registračním formuláři. V této obci budete
delegováni do okrskové volební komise. Pokud jste neuvedli jiný údaj a
máte trvalé bydliště v obci, požádali jsme o delegaci do okrskové 
volební komise, kde máte právo volit.

Také jsme požádali, aby vás úřad včas kontaktoval, abyste se mohli
účastnit všech jednání okrskové volební komise. První jednání proběhne
přibližně do týdne. Pokud se vám do několika dní úřad neozve, 
kontaktujte ho prosím. Okrsková volební komise si volí svého předsedu 
losem na svém prvním jednání. Další informace jsou na 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130

Nároky členů okrskové volební komise jsou kromě toho upraveny ve 
vyhlášce http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-152#p17-1

Vaše osobní údaje evidujeme pouze pro účely delegace do okrskové volební
komise, nepředáváme je nikomu dalšímu a následně je neprodleně 
smažeme.

S pozdravem

Jakub Michálek
pověřený vedoucí administrativního odboru


-- 

Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů
www.pirati.cz

--
§ 17 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů:
Delegováním členů [okrskové volební komise] se rozumí doručení jejich 
seznamu starostovi; seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo 
a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud jste se neregistrovali do okrskové volební komise na stránce 
http://pirati.cz/ao/ovk, k této zprávě prosím nepřihlížejte.
1) Adresu prosím příslušně upravte.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.