• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Sestavení kandidátní listiny v komunálních volbách

Získání kandidátů

Do zastupitelstva obce, města, městské části či městského obvodu může kandidovat občan starší 18 let, který zde má trvalý pobyt.

Kandidovat za Piráty může člen nebo registrovaný příznivec, který má vytvořen profil na našem webu (K vytvoření může použít průvodce, případně mu s tvorbou může pomoci jiný člen či příznivec.) Kandidát musí souhlasit s demokratickým minimem a programem pro dané volby. Musí též vyplnit prohlášení kandidáta a předat ho předsednictvu příslušného oblastního sdružení, nebo osobě pověřené, nebo zmocněnci, který provede kontrolu a spolu s kandidátní listinou odevzdá na registrační úřad.

Typ listiny

Stáhněte si odpovídající vzor kandidátní listiny (podle toho, zda budete podávat samostatnou kandidátku za Piráty, kandidátku za koalici stran a hnutí, nebo za sdružení stran a nezávislých kandidátů) pro komunální volby. Nahraďte veškeré {složené závorky} skutečným obsahem. Politická příslušnost se na kandidátní listině uvádí plným názvem strany, u nestraníků jako „bez politické příslušnosti.“ Totéž platí pro navrhující stranu, u nezávislých kandidátů se uvede „nezávislý kandidát“.

Zmocněnec a náhradník zmocněnce

Zmocněnec bude podávat kandidátní listinu a také delegaci do okrskových volebních komisí. Zmocněnec ani jeho náhradník nesmí být kandidátem v tom volebním obvodu, ve kterém dělá zmocněnce. Tzn, že pokud kandiduji za Petrovice, mohu být v Praze zmocněncem

Primární volby

Postup při primárních volbách stanoví Volební řád. Nejdříve se samostatně volí lídr kandidátky, poté jako skupina čelo kandidátky. Velikost čela je sedmina z celkového počtu osob na kandidátce. (V případě koaliční kandidátky sedmina z počtu připadajícího na kandidáty za Piráty.) Zbytek kandidátky již není nutné volit, ale lze jej doplnit usnesením, které přijme příslušné oblastní sdružení.

V primárních volbách je přiměřeně použit volební systém pro volbu do orgánu strany voleného celostátním fórem. (Volí se tedy dvoukolově. Kandidáti, kteří v 1. kole získají podporu nadpoloviční většiny hlasujících, postoupí do 2. kola. V tomto kole jsou podle počtu získaných hlasů seřazeni a prvních N kandidátů, kde N je počet obsazovaných míst, je zvoleno.)

V případě podání kandidátky složené jen z nezávislých kandidátů (ale podané za Piráty či koalici Pirátů a dalších stran) se nemusejí konat primární volby, ale po dohodě s příslušným oblastním sdružením mohou tito nezávislí kandidáti celou kandidátku sestavit a oblastní sdružení ji následně může schválit usnesením.

Schválení kandidátní listiny

Kandidátní listinu je nutné do 15. 7. podat ke schválení do podatelny RV. Nemusí nutně být úplná, ale měla by obsahovat lídra a čelo kandidátky. Hlavně nezapomenout, že do 5. 8. 16:00 musí být kandidátní listina odevzdaná na registračním úřadě (pro volby do zastupitelstev obcí je registračním úřadem obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad /§ 21 odst. 3 volebního zákona/)

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/sestaveni_kandidatky.txt · Poslední úprava: 05.07.2014 11:38 autor: Tobias Esner