• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Proces volby předsednictva oblastního sdružení

Cílem tohoto návodu je poskytnout podrobný procesní postup pro provedení volby předsednictva oblastního sdružení.

Základní postup

Cílem procesu volby předsednictva je dosáhnout toho, že sdružení má legitimně zvolené předsednictvo a to je uvedeno na systémech strany.

Základně se každý takový proces sestává z následujících kroků:

  1. Svolání jednání
  2. Zahájení jednání
  3. Rozprava
  4. Hlasování
  5. Vyhlášení výsledů
  6. Předání výsledků administrativnímu odboru

Dva nejběžnější způsoby, jak takový proces realizovat, jsou:
1) Internetové jednání na fóru s hlasováním na Heliosu;
2) Osobní zasedání na schůzi s hlasováním na místě (fyzickým, nebo internetovým přes helios).

Postup při volbě předsedy

Po uplynutí mandátu

1) Svolej jednání - založ vlákno na fóru, vyhlaš termíny pro nominace a termíny hlasování.
2) Rozhodněte, zda budete uplatňovat náhradnictví.
3) Registrujte kandidáty.
4) Proveďte volbu.
5) Vyhlašte výsledky, případně seznam náhradníků.

Postup po rezignaci nebo odvolání předsedy

1) Uplatňujete princip náhradnictví? ANO - goto 2 NE - goto 5

2) Zbyl po poslední volbě předsedy nějaký náhradník? ANO - goto 3 NE - goto 5

3) Povolejte náhradníka. Přijal náhradník funkci? ANO - goto 4 NE - goto 5

4) Novým předsedou je povolaný náhradník do konce volebního období předsednictva.

5) Zahajte volby předsedy. Nový předseda bude mít mandát do konce volebního období předsednictva.

Postup po rezignaci nebo odvolání místopředsedy (nebo zvolení místopředsedy předsedou)

1) Je počet místopředsedů menší než 2? ANO - goto 4 NE - goto 2

2) Stanovilo si oblastní fórum vyšší počet místopředsedů než 2? ANO - goto 3 NE - goto 10

3) Je počet místopředsedů nižší než počet stanovený oblastním fórem? ANO - goto 4 NE - goto 10

4) Uplatňujete princip náhradnictví? ANO - goto 5 NE - goto 9

5) Posuňte zbylé místopředsedy postupně výše, aby obsadili uvolněná místa. Goto 6

6) Zbyli po poslední volbě místopředsedů nějací náhradníci? ANO - goto 7 NE - goto 9

7) Povolejte náhradníky v počtu podle neobsazených míst, v pořadí náhradnictví. Přijal dostatečný počet náhradníků funkci? ANO - goto 8 NE - goto 9

8) Novými místopředsedy jsou povolaní náhradníci do konce volebního období předsednictva.

9) Zahajte volbu místopředsedů podle počtu neobsazených míst. Noví místopředsedové budou mít mandát do konce volebního období předsednictva.

10) Posuňte zbylé místopředsedy postupně výše, aby obsadili uvolněná místa.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
vojtech_pikal
adresát:
člen, předsedající
tag:
volby, PKS, PMS, KoKS
třízeníAO:
jednání
stav:
hotové
aktualizace:
06.02.2022

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/proces_volby.txt · Poslední úprava: 06.02.2023 15:02 autor: vojtech.pikal