• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Co je to členský podnět a jak se projednává?

Ve fóru Členské podněty může každý člen založit členský podnět, stačí k tomu založit zvláštní téma. Tento návod shrnuje, k čemu členské podněty slouží, k čemu je naopak lze využít jen stěží a jakým způsobem probíhá informování členů o členském podnětu.

Co je to členský podnět?

Členský podnět může založit každý člen, kdykoliv má pocit, že by určité usnesení mělo schválit celostátní fórum. Pokud pro svůj návrh získá člen podporu aspoň dvou odmocnin z celkového počtu členů, k návrhu usnesení bude svoláno jednání celostátního fóra. Jde zejména o prostředek pro významné a dlouhodobé změny. Může jít například o

 • návrh změny stranického předpisu, zejména návrh na změnu stanov, který lze projednávat pouze na základě členského podnětu,
 • návrh základního programového nebo ideového dokumentu,
 • návrh na mimořádné přezkoumání rozhodnutí libovolného jiného orgánu (podporu je třeba získat do 14 dnů od právní moci rozhodnutí),
 • nominaci do funkce volené fórem
 • odvolání z funkce volené fórem

Z toho vyplývá, v jakých případech je vhodné členský podnět podávat, aby měl vůbec smysl. Naopak mohou být případy, kdy je svolání celostátního fóra nevhodné a členský podnět má malou naději na úspěch. Může jít například o

 • věc, kterou lze efektivně řešit s určitým orgánem (např. mediální záležitosti, nastavení fóra, zahraniční vztahy); v takovém případě využijte prosím odpovídající podatelnu,
 • návrh, k němuž není přiložen text usnesení a odůvodnění, např. návrh, jehož obsahem je pouze diskuse na internetovém fóru,
 • návrh na změnu dokumentu, který není v působnosti celostátního fóra; v takovou chvíli je lepší obrátit se s návrhem na republikový výbor
 • návrh ukládající orgánům strany úkol, který již jim byl uložen nebo který pro ně vyplývá z předpisů,
 • návrh, který vůbec nespadá do působnosti celostátního fóra nebo byl již projednán.

Jak založit členský podnět?

Ke každému členskému podnětu založte nové téma s anketní otázkou, na kterou lze odpovědět buď „Ano“, „Ne“ nebo „Zdržuji se“. U ankety neomezujte trvání, nastavte viditelnost výsledků a možnost změny hlasu. Otázku v členském podnětu formulujte tak, aby odpovídala znění předpisů, např.

 • Žádám o svolání jednání celostátního fóra a projednání … (Doplňte podle svého gusta, např. odvolání vedoucího zahraničního odboru XYZ, návrhu předpisu o lobbingu, návrhu přiloženého usnesení o stavu České pirátské strany, mimořádného přezkumu rozhodnutí republikového předsednictva o veřejné zakázce atd.)
 • Podporuji nominaci XYZ do funkce vedoucího zahraničního odboru.
  • Ano
  • Ne
  • zdržuji se

Jak získat podporu pro členský podnět?

Je záležitostí každého člena, jakým způsobem získá podporu pro svůj členský podnět. Pokud chcete podpořit dobré členské podněty, můžete si nastavit Sledování fóra členských podnětů (bude zasláno e-mailové upozornění na každý nový příspěvek ve fóru). Je však nepřijatelné hromadné psaní soukromých zpráv na velké skupiny, spamování fóra apod. Základem úspěchu je pochopitelně dobře vysvětlit a odůvodnit svůj záměr, přesvědčivě odpovědět na kritické připomínky, pokusit se o kompromisní znění začleňující i připomínky oponentů apod. Jakmile členský podnět získá podporu potřebnou pro svolání či předložení, moderátor to do tématu poznamená a téma zamkne.

Rozesílání členských podnětů

Aby získání podpory nebylo tak složité a aby měl každý člen reálnou šanci prosadit projednání dobrého podnětu, se kterým souhlasí velká část členů, nabízíme vám podporu. Administrativní odbor rozesílá pravidelně zprávu e-mailem, kterým členy upozorňuje na nové členské podněty, které získaly aspoň jistý minimální počet hlasů (toto pravidlo zabraňuje zahlcení členů). Takový e-mail s upozorněním obsahuje odkazy na všechny členské podněty, které získaly minimální počet hlasů pro rozeslání. V současnosti se tento počet hlasů určí jako odmocnina z počtu členů zaokrouhlená na celé číslo. Jakmile tento počet podporovatelů členský podnět přesáhne, administrativní odbor zařadí podnět k rozeslání. Zpráva se rozesílá nejčastěji jednou za měsíc.

Seznam členů je obsažen ve skupině Celostatní fórum (počet všech členů se zobrazuje vpravo dole). Je důležité, aby si autor členského podnětu sám hlídal, jakou podporu má jeho podnět a administrativní odbor upozornil, kdykoliv podnět dosáhl dostatečného počtu hlasů pro rozeslání nebo svolání jednání (použijte podatelnu nebo soukromou zprávu moderátorovi).

Potřebná podpora

Potřebnou podporu pro svolání či rozeslání si můžete dohledat zde.

Potřebnou podporu pro rozeslání je třeba získat do 3 měsíců od založení podnětu. Stejně tak následnou podporu pro svolání jednání je třeba získat do tří měsíců od jeho rozeslání. Pokud podnět nezíská potřebnou podporu včas, je ukončen jako neúspěšný. Pro přehlednost shrnuji životní příběh členského podnětu ještě v obrázku:

podnet_zivot.jpg

Pokud je členský podnět zjevně neaktuální (např. týká se zasedání, které již proběhlo) nebo pokud o to předkladatel podnětu požádá, moderátoři ho zamykají.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.