• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vzory úkonů pro předsedající

Řádné oznámení věcného hlasování

Vážené celostátní fórum,

jako předsedající celostátního fóra řádně oznamuji, že na jednání celostátního fóra

 [CF 1/2013] Název jednání celostátního fóra

proběhne věcné hlasování o předloženém návrhu. Hlasuje se tajně.

Termín hlasování:
sobota 12. 12. 2012, 12:00 hodin — středa 16. 12. 2012, 12:00 hodin
Návrh usnesení:
Odkaz
Shrnutí argumentů:
Odkaz
Rozprava
Odkaz

Poučení: Toto oznámení se posílá 3 dny před zahájením hlasování. Tento termín byl zanesen do Pirátského kalendáře, jehož RSS můžete sledovat na titulní stránce našeho stranického webu. Jakmile bylo hlasování řádně oznámeno, platí, že pro schválení návrhu není potřeba většina všech členů strany, ale postačí většina těch členů, kteří se hlasování účastní.


Začátek hlasování


Svolání zasedání republikového výboru

Svolání zasedání republikového výboru na sobotu 11. května 2013 v Ostravě

Předseda Pirátů svolává zasedání republikového výboru do Ostravy na 11. května 2013. Zasedání je otevřené pro příznivce a veřejnost. Přijměte prosím naše upřímné pozvání.

Na zasedání proběhne jednání republikového výboru. Republikový výbor je širším vedením Pirátů, které schvaluje program, přijímá stranické předpisy, diskutuje o aktuálních tématech a ukládá úkoly republikovému předsednictvu. Zasedání republikového výboru je dobrá příležitost seznámit se s aktivními Piráty.

Začátek prezence
9 hodin ráno
Začátek jednání
10 hodin ráno, zasedání se zahájí v ohlášený čas bez ohledu na počet přítomných
Předpokládaný konec jednání
20 hodin večer
Místo zasedání
Restaurace u Vlka
Bílovecká 69
Ostrava-Svinov (mapa).
Organizátor zasedání
Ing. Petr Kopečný, místopředseda krajského sdružení Pirátů v Moravskoslezském kraji
tel. XXX XXX XXX
Navrhovaný pořad jednání
Vlastní body na pořad jednání navrhujte tamtéž. Návrh dokumentu, o kterém chcete hlasovat na jednání, zveřejněte prosím nejméně 10 dní předem ve veřejně přístupné části internetového fóra.

Organizátor zasedání může určit, že je třeba se na zasedání registrovat. Formulář, kde bude možnost si rovněž objednat jídlo, bude zveřejněn. Organizátor zasedání byl vybrán ve veřejném výběrovém řízení.

V Praze dne 5. dubna 2013

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., v.r.
předseda České pirátské strany

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
osoba:
Bc. Vojtěch Pikal
adresát:
předsedající, republikové předsednictvo, jednatelé, oblastní předsednictva
tag:
jednání, zasedání, celostátní fórum, vzory
třízeníAO:
jednání
stav:
nedokončený
aktualizace:
14.08.2022

Na tento návod odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/jdr-sablony.txt · Poslední úprava: 06.10.2022 16:42 autor: vojtech.pikal