• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Způsoby hlasování

Typy hlasování

Na celostátním fóru se hlasuje následujícími způsoby:

Procedurální hlasování

Procedurálním hlasováním se upravuje chod jednání. Způsob hlasování vybírá předsedající.

 • Zřejmé výsledky hlasování

konsensus1)
optická většina2)

 • Sčítaná hlasování

absolutní většina

Osobnostní hlasování

Osobnostním hlasováním se rozhoduje, zda některé osoby budou vykonávat stranické funkce.

 • Volba
 • Odvolání

volební systém
absolutní většina

Věcná hlasování

Věcným hlasováním se rozhoduje o předpisech, vyjadřují se hodnotící soudy a ukládají úkoly.

 • Věcný návrh
 • hmac:c7926fac8641c018ea1104dd9ff995fe : ao:navody:hlasovani
  Zásadní návrh

absolutní většina
kvalifikovaná většina

Řádné oznámení

Řádné oznámení slouží k tomu, aby se členové včas dozvěděli o tom, že se bude něco dít a mohli se podle zařídit. Význam řádného oznámení spočívá v tom, že na něm závisí rozhodující počet členů.

Rozlišujeme řádné oznámení jednotlivých hlasování a řádné oznámení zasedání. Řádně se oznamuje zpravidla soukromou zprávou zaslanou všem členům celostátního fóra.

 • V řádném oznámení hlasování uvede předsedající datum a čas hlasování a předběžné znění návrhu (stačí odkaz).
 • V řádném oznámení zasedání uvede předseda strany náležitosti podle §37 JdŘ.

Většina

V hlasováních vybírá hlasující některou z možností nebo se může zdržet (prázdný lístek). Většina se potom počítá z rozhodujícího počtu členů podle následujících pravidel:

Legenda: Barevné díly z koláčů níže znamenají hlas PRO jednu z možností. Zelený díl pak hlas PRO uvažovanou možnost. Šedý díl představuje zdržující se.

Relativní většina

Relativní většina Relativní většinu získala možnost, pro kterou hlasovalo nejvíce lidí ze všech možností.

 • Relativní většina je „největší díl koláče“.
 • Ke zdržujícím se při zjišťování výsledků hlasování nepřihlíží.
 • Relativní většina je nejslabším typem většiny, který se hodí pro výběr nejlepší možnosti z mnoha, například při rozhodování mezi více předlohami, která z nich bude projednávána.

Prostá většina

Prostá většina Prostou většinu získala možnost, pro kterou hlasovala víc než polovina ze všech hlasů, které byly odevzdány pro některou z možností.

 • Ke zdržujícím se při zjišťování výsledků hlasování nepřihlíží.
 • Prostá většina je nadpoloviční většina ze všech, kdo se k návrhu chtěli vyjádřit.
 • Prostá většina se často používá u procedurálních hlasování, kdy je potřeba dospět k jednoznačnému výsledku, jak dále postupovat (například zda vyhlásit přestávku nebo ne).

Absolutní většina

Absolutní většina Absolutní většinu získala možnost, pro kterou hlasovala víc než polovina ze všech hlasů, které mohly být odevzdány.

 • Absolutní většina je nadpoloviční většina všech, kdo v daném hlasování odevzdali hlasovací lístek.
 • Hlas zdržuji se a neplatný hlas mají při hlasování o jediném návrhu stejný účinek jako hlas proti návrhu.
 • Navrhovatel by měl hlasující co nejlépe informovat, aby se z důvodu neinformovanosti nezdržovali hlasování.
 • Hlasování může skončit nerozhodně, kdy absolutní většina nehlasuje ani pro jednu z možností. V takovém případě návrh není přijat, ale hlasování lze opakovat.

Kvalifikovaná většina

Kvalifikovaná většina Kvalifikovanou většinu získala možnost, pro kterou hlasovaly aspoň tři pětiny všech hlasů, které mohly být odevzdány.

 • Hlas zdržuji se má při hlasování o jediném návrhu stejný účinek jako hlas proti návrhu.
 • Kvalifikovaná většina je druhem absolutní většiny, která je vyžadována pro zvlášť důležitá rozhodnutí (
  hmac:2c86992033caa43a7d8f388f8e6f8a91 : ao:navody:hlasovani
  zásadní návrhy).

Rozhodující počet členů

U každé z výše uvedených většin je třeba rozlišovat, zda se počítá z přítomných nebo všech členů.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

Skrýt štítek

Návod

složka:
Administrativní odbor
adresát:
člen
stav:
dostatečný
1) Konsensus znamená všeobecnou shodu. Konsensus se zjišťuje dotazem jestli je někdo PROTI; pokud se bezprostředně nikdo neozve, má se návrh za schválený konsensem.
2) Optická většina je taková, kde většinu lze jistě určit pouhým pohledem; je tedy možno ji zjišťovat pouze tam, kde lze hlasující jednoduše přehlédnout.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.