• @cen_ao has delete permissions
  • @asistent_strany has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Použití BBcode syntaxe

Práci s textovým editorem usnadňuje používání tagů tzv. BBcode, které jsou jeho standardní součástí.

Styl textu

Text tučně - lze vytvořit označením vybraného textu a stisknutím ikonky s písmenem B (Odvozeno z angl. slova Bold tj. tučné)

Text kurzívou - lze vytvořit označením vybraného textu a stisknutím ikonky s písmenem i (Odvozeno z angl. slova italic tj. kurzíva)

Podtržení textu - lze vytvořit označením vybraného textu a stisknutím ikonky s podtrženým písmenem u (Odvozeno z angl. slova underline tj. podtržení)

Vložení videa

Pro vkládání videa 1) do příspěvku lze použít ikonku s textem youtube

  • Adresa videa má tvar
    http://www.youtube.com/watch?v=bDoZi1ItnYk

    mezi tag youtube vložíme pouze část kódu za znaménkem = bDoZi1ItnYk Výsledek vloženého kódu bude mít tvar

    [youtube]bDoZi1ItnYk[/youtube]
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.