• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst

Místní sdružení

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-MS
zásadní:
ne

Založení

 1. Základní podmínkou založení místního sdružení je určit území, na kterém bude místní sdružení působit:
  • toto území musí celé ležet v jednom kraji,
  • nesmí se překrývat s územím, na kterém již působí existující místní sdružení,
  • dobrou volbou je volební obvod, či město
 2. Nejmenší počet členů zakládajících místní sdružení jsou tři.
 3. Předsednictvo krajského sdružení, v němž chce místní sdružení založit, nebo republikové předsednictvo musí udělit souhlas se založením místního sdružení. Tento souhlas se poznamená do internetového fóra/redminu.
 4. Předsednictvo, které založení místního sdružení schválilo, svolá ustavující schůzi místního sdružení ve stanovený čas na stanovené místo soukromou zprávou nebo e-mailem všem členům krajského sdružení, veřejně je vyhlásí na internetovém fóru a v Pirátském kalendáři.
 5. Na ustavujícím schůzi místního sdružení se musí sejít alespoň trojice členů příslušného krajského sdružení a prohlásit místní sdružení za založené. Tato trojice se stane zakládajícími členy místního sdružení; kromě toho zůstanou členy krajského sdružení, ve kterém místní sdružení působí.
 6. Takto ustavené místní sdružení si zvolí předsednictvo.
 7. Nové předsednictvo oznámí založení místního sdružení na internetovém fóru krajského sdružení a pošle odkaz na zápis z ustavujícího fóra do podatelny administrativního odboru.
 8. Oznámení se podává zpravidla společně s oznámením o změně předsednictva místního sdružení a musí obsahovat:
  • odkaz na souhlas krajského nebo republikového předsednictva,
  • název a území místního sdružení,
  • datum založení,
  • seznam přítomných a
  • jména nových členů místního sdružení
 9. Na základě oznámení vzniku místního sdružení založí administrativní odbor příslušné podfórum na internetovém fóru a příslušnou webovou stránku.

Změna předsednictva sdružení

 1. Předsednictvo může být zvoleno na zasedání, nebo přes internetové fórum.
 2. Zasedání musí být oznámeno aspoň 10 dní předem s časem a místem konání schůze, aby se dalo považovat za řádně oznámené a svolané. Pro hlasování přes internetové fórum stačí k řádnému oznámení svolání 3 dny předem.
 3. Místní sdružení si zvolí nové předsednictvo tajnou volbou.
 4. Nové místní předsednictvo oznámí výsledek volby na internetovém fóru svého sdružení a v plném rozsahu také v podatelně administrativního odboru (nestačí odkaz). Výsledek musí obsahovat seznam přítomných, dohodnutý postup hlasování, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, jména zvolených členů předsednictva a odkaz na řádné oznámení, pokud nezískali kandidáti většinu všech hlasů členů sdružení.
 5. Administrativní odbor neprodleně zajistí provedení všech potřebných změn, tedy například změn ve skupinách místních sdružení, předsednictev místních sdružení, místních předsedů.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.