• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jihočeský kraj

Tábor

Spravuje: Jiří Feik

Velice Vám děkujeme za Vaši účast v letošních komunálních volbách! K financím si Vám dovoluji sdělit, že naše předvolební kampaň nestála ani jedinou korunu. Za úspěch ve volbách vděčíme těm, kteří o nás mluví, píší a těm, kteří nás volí. Těšíme se na Vás zase při příštích volbách!

Kandidátka

Pořadí Jméno a příjmení, věk Povolání Obec Stranická příslušnost Fotografie
1 Jiří Feik, 21 letoperátor callcentraTáborbez politické příslušnosti
2 Adriana Mílová, 18 letstudentkaTáborbez politické příslušnosti
3 Libor Němec, 28 lettechnický pracovníkTáborbez politické příslušnosti
4 Václav Šťastný, 23 letživnostníkTáborbez politické příslušnosti
5 Michal Heřmánek, 24 letsprávce sítěTáborbez politické příslušnosti

Program

Česká pirátská strana má v programu zavedení transparentního chování do všech částí státního aparátu. Obce z toho nevyjímaje. Vycházíme ze studie Transparency International, která říká, že 20-25% veřejných rozpočtů je neúčelně vynakládáno na nadbytečné výdaje a korupci. Tedy i v našem městě je velmi pravděpodobně prostor k nezanedbatelným úsporám!

Jak toho dosáhnout?

  1. Město přejde k využívání transparentního bankovního účtu - každý z vás se může podívat kam zrovna plynou vaše peníze
  2. Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být do tří dnů od uzavření vystaveny na obecní internetové stránce v plném znění - můžete si zkontrolovat za co konkrétně se vaše peníze utratily
  3. Všechna výběrová řízení na zakázky od 30tis. Kč výše musí být vystavena dostatečně dlouhou dobu na stránkách obecního úřadu a nesmí obsahovat tajné dodatky - o výběrovém řízení se dozví kterákoli společnost a nestane se, že by se do záměrně utajovaného řízení přihlásila jen firma, které starosta zavolá
  4. Z výběrových řízení pro město jsou na 5 let vyřazeny společnosti, které měly v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo nebo předražily své dílo o více než 20% oproti předem nabízené ceně po zohlednění inflace - firma tak bude nucena nabídnout přiměřenou cenu a zároveň bude vystavena konkurenčnímu prostředí
  5. Výběrových řízení na obecní zakázky se nemohou účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná.

Referenda

Chceme aby všichni občané města měli možnost rozhodovat o dění ve svém městě. Zároveň je důležitá odvolatelnost zastupitelů na základě referenda.

Požádá-li alespoň 1% občanů obce peticí o konání referenda k některému z rozhodnutí přijatých zastupitelstvem obce, musí zastupitelstvo zajistit jeho konání do 100 dní od přijetí příslušné petice. U všech volených zástupců na komunální úrovni je možné stejnou procedurou vyvolat hlasování o odvolání z funkce. V případě osobnostních referend je možné o každém člověku hlasovat pouze jednou za rok. Zároveň ne dříve než po jednom roce v úřadě a ne později než půl roku před koncem funkčního období. Zastupitelstvo obce je povinno řídit se jeho výsledkem. Referendum je platné, pokud se jej účastní alespoň 10% oprávněných voličů. Referendum může být iniciováno peticí do 100 dní od přijetí rozhodnutí. Tímto závazkem jdeme za rámec Zákona o obecním referendu, který zastupitelstva prakticky k ničemu nezavazuje.

Pro jednodušší práci s úřady

Pro úsporu Vašeho času zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na webu města a to ve formátech, zpracovatelných zdarma dostupným software. Pro Vaši snazší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky města v e-mailové podobě. Pro dlouhodobou úsporu nákladů na licence se zavazujeme používat software, který je zdarma všude, kde je to možné.

Rozpočet

Budeme vždy prosazovat vyrovnaný rozpočet. Město by si mělo tvořit rezervu, pro nenadálé situace nebo plánování větších investic důležitých, pro další rozvoj obce (kanalizace, oprava školy, tělocvična, čistička odpadních vod atd.). Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Město však tento schodek musí být vždy schopno splatit v horizontu několika málo let. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivézt obec do vleklých finančních problémů.

Dne 15. a 16. října se budou konat volby do zastupitelstev měst a obcí. Sdílejte všechny výše uvedené informace, ať se nás co nejvíce setká u volebních uren s volebním lístkem a zaškrtnutým číslem 8!

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.