• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátské depeše

Pirátské depeše jsou krátké zprávy posílané tak jednou za týden až za čtrnáct dní, které členy informují o nových nebo aktuálních věcech v Pirátské straně.

Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století.

Zasílání Pirátských depeší se automaticky zruší, pokud vystoupíte ze všech skupin registrovaných příznivců. Seznam skupin naleznete v uživatelském panelu na internetovém fóru.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.