• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Zasedání celostátního fóra v Brně dne 28. srpna 2010

Tato stránka obsahuje všechny informace o zasedání celostátního fóra v Brně.

Základní údaje

Organizátor zasedání

Místo

Mezírka 1, Brno, 5. patro. Mapa Do budovy vcházejte přes kancelář WebStepu ze strany hlavní silnice Kounicova.

Parkování: O víkendu by snad mělo být místo přímo před budovou, jinak v okolí jsou 2 parkovací domy, jeden je avizován přímo od budovy (200m – Hotel Slovan), navíc je všude v okolních ulicích možnost parkingu, takže s parkováním si problém nedělejte.

Registrační formulář

Registrací si zajistíte stravování a rezervaci místa. Při nedostatku místa či stravovacích kapacit budou prioritně obslouženi členové ČPS, následně registrovaní příznivci a následně bezpartijní.

Program

Čas Akce
8.00 sraz na místě pomocníci administrativního odboru a organizátor – výzdoba sálu příprava mikrofonů, příprava internetu
8.30 začátek prezence pro členy
9.00 prezence pro ostatní
10.00 zahájení předsedou strany a přivítání hostů, formální záležitosti svolání, zpráva administrativního odboru o přítomných členech, řádné oznámení hlasování, jmenování zapisovatele na wiki a ověřovatele, volební komise píše protokoly
10.15 návrh pořadu jednání, konstatování, že výroční finanční zpráva již byla projednána
10.15
10.30
rozprava k pořadu jednání, schválení, případně doplnění, vzetí na vědomí rezignací
10.30 výroční zpráva předsedy strany – co se všechno udělalo od založení, ale hlavně od posledního zasedání v Albrechticích
10.45 rozprava k výroční zprávě předsedy strany, každý smí vystoupit jen jednou max. 5 minut
12.00 hlasování o výroční zprávě předsedy strany, sčítají skrutátoři, pokud nebude tajné
12.05
13.00
přestávka: oběd v jídelně, volná zábava a polední klid
13.00 volba republikového předsednictva Záznam z volby RP na CF ČPS 28.8.2010
13.05 poučení o způsobu volby do republikového předsednictva
13.10 představení kandidátů a volba předsedy strany, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy, 3. místopředsedy, 4. místopředsedy (způsob viz průběh volby), průběžně prezentace odborů
15.45 předání potvrzení o zvolení předsedovi, poděkování všem kandidátům
16.00 tisková konference v přilehlých prostorech, focení předsednictva pro tisk
16.00 v hlavním sále mezitím informuje Olivie Brabcová o Černé perle
16.30 koordinace příprav na komunální a senátní volby
18.00 poselství nového předsedy nebo nové předsedkyně strany a ukončení zasedání

Po skončení zasedání může následovat cesta Vídně, kam nás pozvali rakouští piráti.

Průběh volby

Volba každého člena republikového předsednictva proběhne podle následujícího schématu:

  • Přihlášky kandidátů na danou funkci, uzávěrka přihlášek, ověření návrhu krajským fórem, pak hned tisk hlasovacích lístků, pořadí podle přihlášení.
  • Přestávka 10 minut, během každé přestávky probíhá prezentace odborů pro zájemce, kteří by v nich chtěli pracovat, v pořadí mediální, administrativní, technický, finanční, zahraniční.
  • Kandidátský projev smí trvat max. 8 minut v každém kole.
  • Volba, vyhlášení výsledků prvního kola volby předsedou volební komise,
  • Případně druhé kolo.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.